Kreditnota av faktura fra forrige skatteår

Jeg har klart å starte på feil nummer da jeg byttet fakturaprogram i 2015 og oppdaget det først nå. Jeg har fortsatt på den feile nummereringen frem til nå. Jeg vet at man skal lage kreditnota og ny faktura med riktig nummerering, men hvordan blir det med tanke på selvangivelsen. Både kreditnota og ny faktura vil jo da være datert i år, selv om pengene kom inn i fjor. Hvordan bokfører jeg inntekten jeg hadde i 2015? Det eneste jeg får til å gå opp er at jeg må sette null i inntekt i 2015 for å så bokføre inntekten i 2016 med de nye fakturaene med riktig nummerering. Stemmer dette eller er det mulig å gjøre det på en annen måte?

Spørsmål fra Marthe.

Spørsmålet ble stilt den 07-06-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar