Krav til underlag for faktura

Hei,

Er det krav til underlag for faktura? Skal det f.eks foreligge en avtale, bestilling eller timelister?

Spørsmål fra Isak.

Spørsmålet ble stilt den 23-02-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Ikke noe krav til dette.

Ditt svar