Krav til regnskap

Jeg vurderer å føre regnskapet mitt selv (blir for dyrt med regnskapsfører, ihvertfall i starten når inntektene ikke står i forhold til hva det koster).

Hvilke krav stilles det egentlig til et regnskap for et lite enkeltpersonforetak som sender ut kanskje 50 fakturaer i året?

Kjernen i det jeg lurer på er: Hvor «enkelt» kan jeg føre det og likevel holde meg innenfor lover og regler. Holder det feks med en liste med alle inntektene (fakturaer som jeg har sendt ut) og en liste med alle utgiftene (fakturaer som jeg har fått og betalt)?

Spørsmål fra Anders.

Spørsmålet ble stilt den 23-03-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar