Krav til føring med reskontro

Dette har vært opp før her, men for meg er det fremdeles uklar. Spørsmål: Må man føre regnskap etter reskontro prinsippet? Bakgrunn: Ved mindre selskaper med kun noen få posteringer i måneden ser man gjerne etter forenklinger. Etter reskontro prinsippet blir det flere posteringer. For inntekter må fakturaer føres mot kundefordringer. For så ved betaling å føres fra kundefordringer mot beholdningskonto (bank). Tilsvarende for kostnader må fakturaer først føres på kostnadssted (eks. vedlikehold, og mot leverandørreskontro (leverandørgjeld). Deretter fra leverandørreskontro mot beholdningskonto bank. Dette blir jo to konteringer for hver eneste inntekt (innbetaling) eller kostnad (utbetaling).

De fleste fakturaer ut/inn betales jo kort etter at de registreres. Kan man føre kostnaden (vedlikehold) direkte mot bank eller inntekten (leieinntekt) direkte mot bank for å halvere antall føringer? Er det forskjellig regel for de som er fult regnskapspliktige som i et AS i forhold til de som kun har bokføringsplikt? Er det mulig å kombinere slik at dersom f.eks. en leietaker ikke betaler husleiefakturaen så kan denne ene føres mot kundefordring (i første omgang) mens resten som har betalt føres rett mot beholdningskonto (bank)?

Spørsmål fra Bjørn.

Spørsmålet ble stilt den 10-10-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar