Kostpris

Ofte skrives det at noe er kjøpt inn til «kostpris». Hva betyr egentlig kostpris?

Spørsmål fra Jan.

Spørsmålet ble stilt den 07-12-2012.

Ligger under emnet: Diverse.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Kostpris betyr at varen selges til prisen den ble kjøpt inn for.

2 Einar

Ja, innkjøpspris + eventuelt summen det har kostet å anskaffe varen (f.eks. frakt).

3 Kjell

Før i tiden ble det benyttet ordet «Inntakskost» som beskriver bedre hvor mye det koster å få varen inn på eget lager.

Ditt svar