Kostnadsføring i ENK vs AS eller NUF

Vedr.: Er det forskjell på bokføring av kostnader i et enkeltmannsforetak kontra et A/S eller NUF? Jeg tenker her på kostnadsføring av eksempelvis bilskostnader, kjøregodtgjørelse, telefon og internettkostnader.

Har sømfart nettet uten særlig resultat.

Spørsmål fra Stein.

Spørsmålet ble stilt den 28-03-2012.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Ja, det er forskjeller. F.eks. kan du ikke utgiftsføre trening på deg selv i et ENK, mens du har andre muligheter for dette som ansatt i ditt eget AS.

Ditt svar