Kostnader ved ansatte

Jeg har pr. idag et enkeltpersonforetak som jeg driver helt alene. Pga. økendende oppdragsmengde vurderer jeg å ansette en mann til. Hvor mye kommer dette til å koste meg i det store og hele? Jeg må vel betale lønn (med feriepenger), arbeidsgiveravgift, forsikring og OTP? Har jeg glemt noe da?

Spørsmål fra Terje.

Spørsmålet ble stilt den 18-02-2011.

Ligger under emnet: Lønn.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Ser ut som du har fått med det meste, men ikke glem kostanden ved lokaler, eventuelle matutgifter, lokale og kursing.

2 Jonny

Arbeidgiveravgift er i de fleste kommuner 14,1 %, feriepenger minimum 10,5% , OTP er minimum 2%. Er også krav til forsikring på de ansatte, pris på dette varierer fra yrke til yrke.

I tillegg bør man sette av penger til sykelønn (må dekke de første 16 dagene)

3 Otto Kjelstrup

Hvordan kan man som ansatt forsikre seg om at dette er i orden ?
Hva med pensjonsordning for utenlandsk arbeidstaker ?

4 Einar

Otto, det enkleste er vel å spørre arbeidsgiver om hvilke pensjonsordninger de har.

5 Jonny

Når det gjelder OTP så kommer det et brev fra forsikringsselskapet om dette direkte til arbeidstaker sin offentlige adresse.

Ditt svar