Kontrakt ved bruk av underentreprenørtjenester innen snekkerarbeid

Hei.

Jeg har et AS firma hvilket kontrakt trenger jeg for innleie av andra firma enten ENKL elle As, innen snekkerarbeid?

Spørsmålet ble stilt den 20-12-2019.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar