Kontoutskrift tollkreditt

Jeg har fått varer fra utlandet og har fått Kontoutskrift tollkreditt for Juli. Jeg er «nybegynner» på Fiken regnskapsprogram. Nå lurer jeg på hvordan jeg fører tollkreditten. Er det et kjøp eller går det under «annet» utgifter.

Spørsmål fra Stein.

Spørsmålet ble stilt den 31-08-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar