Kontoplan 4000-serien

Hei

Jeg lurer på om noen kan forklare litt nærmere hvordan en bør sette opp en kontoplan for bilutleie, renhold og flyttetjenester.

Skal for eksempel bensin for utleiebiler havne på et kontoplan på 4000 serien ? Ellers skal den på en 7000 konto plan under drivstoff ?

Hva er forskjellen på 4000, 4100, 4200 og 4300 serien ?

Noen som kan forklare litt nærmere hvordan varekjøp i tjenesteytende virksomhet skal bokføres ?

Spørsmål fra Jan Håland.

Spørsmålet ble stilt den 15-10-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Svein

4000 råvarer og halvfabrikater
4100 varer under tilvirkning
4200 ferdig egentilvirkede varer
4300 innkjøpte varer for videresalg

Bensin til utleiebiler bør føres på en 4-konto, når bensinen brukes av utleiekundene. 7-konto benyttes i tilfeller der man benytter bilene til egne reiser.

Varekjøp i tjenesteytende virksomhet:
Varer som direkte forbrukes av kundene (f.eks bensin til utleiebiler) føres på 4-konto. Innkjøp av utstyr som ikke benyttes av kundene men av egne folk føres på aktuell kostnadskonto i f.eks 65-serien (kontorrekvisita, småinventar, diverse utstyr etc), se norsk standard kontoplan.

2 Mads

Hei,
Jeg lurer på hvordan fører jeg produksjon i eget AS?
Dette er det som gjøres i praksis:
Innkjøp råvarer.
Egen ansatt produserer mot lønn. Her er det verdiøkning.
Salg av ferdig produserte varer.
Hvordan føres varekjøp, varelager, vareforbruk?

Ditt svar