Kontokode for skadeerstatning (forsikring)

Hei, Firmaet mitt har mottatt erstatning på skadd utstyr fra forsikringsselskapet og jeg lurer på hvilken kontokode jeg skal føre denne transaksjonen på? Takk for svar! :

Spørsmål fra Svane.

Spørsmålet ble stilt den 06-06-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kenneth Larsen

Er utstyret i balanseregnskapet ? Hvis dere har kostnadsført kostnader for reparasjon av utstyret så kan dere redusere den konto som dere har kostnadsført reperasjonskostnader. Er driftsmiddelet ødelagt og kastet så bør dere ta utstyret ut av balanse og beregne tap eller gevinst ved avgang for utstyret

Ditt svar