Kontoene 4000 (varekjøp) vs 1460(varekjøp/lager)

Kan noen forklare forskjellen i bruk av kontoene 4000 (varekjøp) og 1460(varekjøp/lager). Når bruker jeg 4000 og når bruker jeg 1460?

Spørsmål fra Maria.

Spørsmålet ble stilt den 14-02-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

For å forsstå grunnleggende regnskap så kan det være en fordel å lære seg hvordan norsk standard kontoplan er bygd opp. Den er bygd opp av 8 ulike kontoer, der noe er eiendeler, noe kostnader og noe inntekter.

Kontoplanen er slik:
1: Eiendeler (f,eks penger og varelager)
2: Egenkapital og gjeld
3: inntekter
4: Varekostnader
5: Lønnskostnader
6 og 7: Driftskostnad og nedskriving
8: Finansinntekter- og kostnader

Du bruker kontoen 1460 hvis du har kjøpt inn varer som skal ligge på et lager inntil de blir solgt. Varen blir selskapets eiendel helt til varen blir solgt.

Konto 4000 bruker du når selskapet kjøper en vare som de skal bruke selv. En eiendel på konto 1460 kan kostnadsføres på 4000 når varen er blitt bestilt/solgt.

2 Nils Petter

hvordan fører man et varesalg (reskontro) og påfølgende betaling, dersom kunden betaler en del av frakten og jeg resten? Si et varesalg på kr. 1000, kunden betaler kr. 50 i frakt og jeg kr. 2o.

np

3 Stig

I ditt tilfelle her så skal jo kunde betale kr. 1050,- om jeg da forstår rett. Føring kan jo da se slik ut :
Debet (kundens reskontronummer/kundenummer) kr. 1050,-
Kredit varesalg kr. 1050,-

Du vil jo selv få en fraktfaktura/kassalapp fra posten som du kan fradragsføre under konto for fraktkostnad.

Er egentlig flere måter og føre slikt på, alternativt kan du også splitte opp og føre selve frakten du belaster kunden som fraktinntekt.
Føringen vil da bli :
Debet reskontro kunden kr. 1050,-
Kredit varesalg kr. 1000,-
Kredit fraktinntekter kr. 50,-

Bilaget for frakt føres du på samme måte som nevnt tidligere.

Innbetalingen fra kunden blir ført slik :
Debet bank kr. 1050,-
Kredit kundereskontro kr. 1050,-

4 Bjarte

Lurer også litt på dette med eiendel/kostnad… Driver et lite utested der vi i teorien ikke lagerfører varer. MÅ jeg føre det innom 1460 konto? I praksis blir alle innkjøp for videresalg kostnadsført direkte. Eks kjøp av øl: Jeg har ført dette 4010 debet – 2410 kreditt ( 2410 – 1930). Burde jeg ha ført 1460 – 2410 for så å opprette et nytt bilag 1460 – 4010 når varen blir lagt ut for salg (noe som i mitt tilfelle skjer umiddelbart)?

Hvordan blir det så med mva? 1460 kontoen er vel avgiftsfri. Om jeg da kjøper inn et stort parti for lagerføring, blir ikke mva registrert før jeg kostnadsfører på en 4000 konto da? Kjøpet er jo gjort og inngående mva allerede betalt…? Har jeg misforstått noe grunnleggende her?

Ditt svar