Konto for warranter/tegningsretter

Er markedsbaserte warranter/tegningsretter å regne som aksjer (kontonr. 1810), sertifikater (1850) eller andre finansielle instrumenter (1870)?

Takk.

Spørsmål fra NN.

Spørsmålet ble stilt den 27-05-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar