Konto for restskatt

Jeg har forstått det slik at jeg skal bruke konto 2070 for restskatt. Der debiteres summen og kreditt blir 1920/1900. F.eks. har fått 10000 i restskatt. Føres det da slik: 10000 debit i konto 2070 og kreditt i 1920 eller 1900?

Spørsmål fra Gaute.

Spørsmålet ble stilt den 27-02-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar