Konto 7790

Jeg har diverse kostnader som jeg fører på konto 7790. Skal beløpet føres med eller uten MVA ? siden MVA føres på konto 2750.

Spørsmål fra Tore andersen.

Spørsmålet ble stilt den 15-12-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Kommer ann på hvordan du fører.

Dersom du føre «manuelt» må du selv trekke ut mva, og føre netto beløpet på 7790. De fleste regnskapsprogram gjør dette automatisk dersom du setter på rett mva kode når du bokfører. Da punsjer du inn bruttobeløpet, så flytter programmet selv over mva til inngående mva konto i regnskapet ditt.

2 Tore

Dette gjelder vel alle poster på næringsoppgaven? (Ikke spesielt for 7790?)

3 ARJO Regnskap

På næringsoppgaven skal alltid nettobeløpet stå dersom du er mva registrert.

Det er ikke noe som er spesielt for 7790. Jeg tolket ikke spørsmålet ditt over til å gjelde Næringsoppgaven siden det ikke var spesielt nevnt.

Ditt svar