Konto 40 serien

Hei. Varer for videresalg, spiller det noen rolle om det står halvfabrikat eller ferdigprod? 4010 eller 4310?
Jeg lager 4011 for import fra utlandet.

Spørsmål fra Kenneth Kristiansen.

Spørsmålet ble stilt den 22-04-2010.

Ligger under emnet: Import.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Bruk av kontonummer er kun forslag og ikke lovpålagt, men man bør være konsekvent og det anbefales og brukes norsk standar kontoplan.

4010 eller 4310 er ikke konto som står skrevet i Norsk Standard kontoplan så det anbefales at du beskriver godt hva disse kontoene er.

Konto som starter på 40 er ihht til norsk standard kontoplan «Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikater».

Konto som starter på 43 er «Forbruk av innkjøpte varer for videresalg»

2 kenneth

Hei, takk for svar. Er litt u sikker hva som menes med «forbruk» av varer. Noe av utstyret (lys/lyd) brukes også i driften/utleie.
Skal det først fores i 40 serien så som uttak?
Kenneth

3 Jonny

I 4-serien bokføres varer og andre innsatsfaktorer som skal selges videre. Driftsmidler bokføres på konto i 6-serien.

4 Jan Håland

Hei, hva med varer og tjenester som du kjøper inn men selger ikke individuelt men som en helhelt ? For eksempel, verktøy, hansker, avfallsposer, container osv i virksomhet hvor du selger renholdstjenester. Skal disse varekjøpene være med i 40 serien eller andres driftskostnader ?

Ditt svar