Kontering utlegg skade på bil

Jeg skal kontere en tilbakebetaling på utlegg for min overordnede som kjørte på med firmabil. Ett bilverksted ble brukt, men eier betalte det privat. (ligger ikke faktura ved, kun en takstrapport). Hvilken konto og MVA?

Spørsmål fra Lotti.

Spørsmålet ble stilt den 27-09-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar