Kontering av bruktbil

Jeg har et nyoppstartet ENK, og har kjøpt en brukt bil som jeg skal ha inn i regnskapet. Bilen kostet 75000,00, hvor 25000,00 ble betalt kontant, og resterende 50000,00 er et lån med månedlige avdrag på ca 1800,00. Er det noen som vet hvordan jeg fører inn dette? Mvh Erik

Spørsmål fra Erik.

Spørsmålet ble stilt den 26-05-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 MagGz

Hei Erik.
Konteringen for å få bilen din inn i regnskapet ved kjøp er følgende.
Anta at du nå har følgende balanse før oppkjøp av bil.

Kto 1900, Kontanter Debet 25000
kto 2100, Aksjekapital Kredit 25.000
Sum Balanse 25.000

Du tar nå opp et lån som betales ut til bankkonto for så å betale ut bilen, balansen din vil da se slik ut.

kto 1900 Bank 75.000
Sum eiendeler 75.000
kto 2100 aksjekapital 25.000
kto 2200 langsiktig lån 50.000
Sum EK /Gjeld 75.000

Så kommer konteringen for kjøp av bil.
1210 varebil debit 75.000
1900 Bankinnskudd 0
Sum eiendeler 75.000
kto 2100 aksjekapital: 25.000
kto 2200 langsiktig lån: 50.000

Slik at bokføringen blir Debit 75.000 bil, Kredit 75.000 bank.
———————————————————————–

NB: Husk at bilen din årlig skal avskrives etter en «fornuftig avskrivningsplan» etter regnskapslovens § 5-3 «anleggsmidler» Helt teoretisk definerer man en fornuftig avskrivningsplan (FAP) til den avksrivningsplanen som gir en internrente lik eiendelens rentabilitet – dette er unødvendig for deg å tenke på. Det mest vanlige er å foreta lineære avskrivninger, men valgmulighetene er mange. FAP, Saldo avskrivninger, Lineære avskrivninger, årsiffermetoden med mer. Men anta at du vurderer at bilen har en økonomisk levetid på 5 år. dvs at den årlig skal avskrives med 15.000 (regnskapsmessig) skattemessisg følger du saldoavskrivninger (men dette går mot det skattemessige regnskapet – holder dette utenfor her)

Dvs at i IB 01.01.2015 gitt at du betaler 1800 kr i avdrag (holder renter på utsiden her for enkelhetens skyld. viser posteringen av renter nedenfor) og skal avskrive bilen m/15.000 får du følgende posteringer.

Konto 6000 Avskrivninger Debit: 15.000
Konto 1120 Varebil Kredit: 15.000

Bank kto 1900 Avdrag på lån Kredit (12×1800) = 21 600
Langsiktig lån kto 2200: Debit 21 600

Du får følgende balanse : gitt at du også har gått med overskudd, og fått penger på bok / bank. Annen EK blir residualposten mellom summen av Aksjekapital og langsiktig gjeld.
Kto 1120 Varebil (debit) 50.000 (75.000 – 15.000)
kto 1900 bank (debit) 100.000
Sum eiendeler 150.000

2100 Aksjekapital: 25.000
2150 Opptjent egenkapital 96 600
2200 Langsiktig lån: 28 400 (50.000 – 21 600)
———————————————————————————

Når det gjelder din kontering (bokføring) ved betaling av avdrag + renter på lånet. Så må man dele 1800 i avdrag + renter. Du vil se av bankutskriften hva som er avdrag og hva som er renter. For enkelhetensskyld forutsetter jeg nå at rentene er like hver mnd – 200kr.

Føringen hver mnd blir som følger
Kto 1900 Bank – Kredit 1800
kto 2200 Langsktikig lån: debet 1600
Kto 8150 Rentekostnad lån: debet 200
Sum kontering: 1800 Debet / 1800 Kredit.

Håper dette var til hjelp

Hilsen, MagGz.

2 Steinar Pladsen

Nå sier jo Erik at han har et ENK (enkeltmannsforetak), da skal vel ikke dette konteres mht. Aksjekapital….??

3 MagGz

Å milde måne – da bytter du ut konto 2100 med 2050 annen EK.

Ditt svar