Kjøregodtgjørelse selvstendig næringsdrivende

Hei! Jeg har et enkeltpersonforetak, og skal fakturere utført arbeid til oppdragsgiver VI er enige om at det er statens satser er det som gjelder. Det dreier seg om i underkant av 3000 km. Er 4,05 kr inkludert moms, eller er man fritatt moms på dette? Er MVA registrert. Takk for hjelp!

Spørsmål fra Veslemøy.

Spørsmålet ble stilt den 03-12-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

Du beregner samme mva på kjøringen som på hovedytelsen som faktureres.

Ditt svar