Kjøpe utstyr av seg selv som privatperson til enkeltpersonforetak

Hei! Vet ikke helt hvordan jeg skulle formulere dette spørsmålet. Har funnet litt info dette temaet histen og pisten på Internett, men vil gjerne ha et litt mer konkret svar.

1. Har jeg som driver at et enkeltpersonforetak lov til å kjøpe utstyr som trengs til driften fra meg selv som privatperson, for så å trekke dette fra overskuddet mitt? Jeg tenker da på utstyr som er kjøpt privat før enk’et ble registrert.

2. Hvordan skal dette isåfall gjøres? Skal jeg lage en faktura eller en annen type kvittering? Skal innkjøpsprisen brukes, eller skal prisen settes på en spesifikk måte?

Takknemlig for svar!

Spørsmål fra Anders.

Spørsmålet ble stilt den 11-09-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Terje Elde

Jeg er ikke kvalifisert til å svare på spørsmålet, men…

Det er ikke det helt store skillet på et ENK, og din privatøkonomi. Dvs, du kunne kanskje solgt noe, men da måtte du inntektsført salget, og vært like langt.

Det finnes derimot noen muligheter til å inntektsføre anskaffelser som er gjort før du har begynt næringsdrift, og de reglene kan kanskje gi mulighet til å føre det som utgift, selv om det var før du etablerte ENKet. Enkleste er nok å ta kontakt med f.eks skatteetaten, og høre hva de har å si.

2 Gunnar Ihm

Du kan helt fint selge pravate ting til ditt ENK. Dette må du være klar over:
Tingene du selger/kjøper må være relevant for driften. Altså samme regler som nyanskaffelser til ENK.
Prisen skal være markedspris. Selv om varen er nyinnkjøpt før ENK ble etablert men ubrukt på sagstidspunktet, kan du ikke ta full nypris. Bruk fornuft.
Siden salget går fra privatperson, kan du ikke trekke fra MVA når ENK kjøper dette.
Lag en enkel faktura som privatperson og bruk dette som bilag i ENK.

Salget er ikke skattbar inntekt for deg som privatperson. Sammenlikn det med at du selger den gamle sofaen din på finn.no.

Ditt svar