Kjøpe ut leasingbil

Jeg har leaset en varebil i enkeltmannsforetak, og vurderer å kjøpe den ut til fortsatt bruk som firmabil, da det er ett års ventetid på den nye bilen (som jeg skal kjøpe). Hvordan skal dette da bokføres?

Spørsmål fra Ole.

Spørsmålet ble stilt den 18-04-2023.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jan Inge

Hvorvidt dette er et vanlig bilkjøp eller utkjøp fra leasingavtale har ikke så mye å si for bokføringen. Hvis vi antar at kostprisen er over 15000 kroner og at levetiden er +3 år betyr det at bilen må aktiveres (balanseføres). Her kan du lese mer om hvordan dette føres i regnskapet:

https://www.jithomassen.no/postering-av-aktivering-og-avskrivninger/

PS: eksempelet over viser kjøp av en kontormaskin på balansekonto 1280, bruk balansekonto 1230 for biler.

Ditt svar