Kjøpe aksjeselskap

Jeg eier alle aksjene i et selskap som skal slås konkurs. Selskapet har en ganske stor aksjekapital. Spørsmålet er da om jeg kan kjøpe tilbake selskapet og beholde størrelsen på aksjekapital som fremførbart underskudd. Det vil da kunne selges til et rikt enkeltmannsforetak der begge kan få gevinst.

Spørsmål fra Gleipne.

Spørsmålet ble stilt den 02-04-2013.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Ettersom du eier alle aksjene i et AS så er du du som eier 100% av selskapet. Du vil ikke kunne kjøpe eiendel som du allerede er eier av.

Det du kan gjøre er å starte et Holdingselskap hvor du eier 100% av aksjene. Dette holdingselskapet kan kjøpe AS`et av deg. Les mer om holdingselskap her http://www.holdingselskap.no/

Ditt svar