Kjøp på kreditt

Hei!

Jeg har et spørsmål om bokføring. En ansatt har kjøpt en mac maskin på kreditt i sitt eget navn til firmaet. Planen er at firmaet betaler avdragene og overtar maskinen. Hvordan bokfører man dette?

Spørsmål fra Hanne.

Spørsmålet ble stilt den 12-02-2016.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Andreas Moe

En mulig føringsmåte er at det behandles som et salg fra den ansatte til firmaet. Maskinen vil kunne føres som et driftsmiddel i regnskapet (debit). På grunn av at den ansatte sitter med kredittregningen, og dere betaler avdragene, vil vedkommende ha en fordring på firmaet. Denne gjelden (for selskapet) reduseres ved betaling av avdragene som om det skulle vært nedbetaling til den ansatte.

Ditt svar