Kjøp MVA brutto?

Hei,
Vi er underveis i å registrere oss i MVA-registret men dette tar jo litt tid.
Og da kan vi sende inn tilleggsoppgave til skatteetaten/altinn m/MVA på kjøpene vi har gjort tilbake i tid.

Men når jeg skal føre innkjøpene i regnskapsprogrammet vårt hva menes da med «brutto»-beløp? Skal jeg trekke fra MVA og oppgi den summen siden vi siden får dette ettergitt (inngående MVA)? Eller er brutto beløp det totale beløp som står på f.eks en kvittering?

Spørsmål fra Hedda.

Spørsmålet ble stilt den 18-09-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar