Kjøp av tilhenger og MVA-fradrag

Er det MVA fradrag på kjøp av Tilhenger i et AS evt. hvilken konto skal den føres på/fra ?

Spørsmål fra Jan-Ove.

Spørsmålet ble stilt den 22-06-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Svein

Dersom den skal brukes i mva-pliktig virksomhet vil du ha krav på mva-fradrag. Bokføringen kan f.eks gjøres på D-1249 andre transportmidler.

2 Jonny

For at du skal kunne få igjen momsen er det to vilkår som stilles:
1) Inngående faktura inneholder mva
2) Ditt firma er moms-registrert

Ditt svar