Kjøp av brukt verktøy

Hei
Lurer på hvordan man fører dette. Foretaket har kjøpt brukt utstyr fra Daglig leder som skall gjøres opp mot et privat lån han har til bedriften. Det er forskjellige verktøy fra kr 3000 til kr 50000. De skall og avskrives på 5år 20%.

Spørsmål fra Elisabeth.

Spørsmålet ble stilt den 10-04-2019.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Elisabeth,

Her må en vite selskapsform for å føre dette korrekt. Er det et AS må man først sjekke om man kommer inn under reglene om transaksjoner mellom nærstående. Lag en liste på verktøyet som vedlegges en salgskontrakt, hvert enkelt verktøy spesifiseres med alder og nyprisverdi samt markedsverdi. Markedsverdien dokumenteres enten ved å søke etter lignende verktøy tilsalgs på eks. Finn, eller med en takst. Er det små beløp kan også en prosentandel av nypris være greit nok for å sannsynliggjøre verdi. Bokføres enten på konto for verktøy i resultatet om det er under kr. 15.000 eller hvis verktøyet har markedspris til over 15.000 og levetid over 3 år bokføres det på en balansekonto for verktøy. Motkonto blir enten en gjeldskonto mot ansatt eller mellomregning eier (dersom daglig leder også er eier). Dersom beløpet betales ut bokføres det ut av bank og mot den motkonto du valgte over, slik at gjelds- eller mellomregningskonto beløpet nullstilles.
Har du derimot et ENK, blir historien litt annerledes. I et ENK blir det ikke noe formelt salg, her er person og ENK samme juridiske enhet. Så verktøyet blir da bare tatt inn i regnskapet. Lag samme liste, men her trenger du ikke salgskontrakt siden det ikke foregår et salg, bokfør mot enten resultat eller balansekonto som nevnt over, men her blir motkonto privatkontoen. Beløpet for verktøyet blir da regnet som et privat «innskudd» i virksomheten og styrker egenkapital/balansen. Skulle du velge å betale ut beløpet i ENK bokføres det ut av bank og mot privatkontoen.

Ta bare kontakt om du lurer på noe mer detaljer her:
Arne Devold mob 99613843 – https://www.devoldconsulting.no

Ditt svar