Kjørebok mal

Heisan! Har noen en god mal for føring av kjørebok til word eller exel? Er det noen krav til hvordan kjøreboken må være utformet? Kan jeg feks bare bruke en vanlig almanakk og føre inn kilometrene i den?

Takknemlig for svar!

Spørsmål fra Preben.

Spørsmålet ble stilt den 25-03-2011.

Ligger under emnet: Kjørebok.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Aner ikke hvilke krav som stilles, men her har du ihvertfall en mal for excel: http://static.vg.no/uploaded/document/2010/6/2/dp_kjorebokmal_jun10.xlt

2 Einar

Enda en (denne er fra Bedin): http://www.bedin.no/CWObjekter/kjorebok.xls

3 Jan Inge

Her er en gratis mal for kjørebok i Excel:

https://www.jithomassen.no/gratis-mal-for-kjorebok-i-excel/

Ditt svar