Kjøpt ut leaset firmabil til privat

Jeg har kjøpt ut en leaset varebil for kr. 33 160,00 i mai 2011
Har fått bilen taksert hos bilfirma til kr. 125 000,00.
Vi overta bilen privat.
Hvordan bokfører jeg dette inklusive oppgjør av kontoene pr. 31.12.

Spørsmål fra Sigurd.

Spørsmålet ble stilt den 30-11-2011.

Ligger under emnet: Finansiering.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar