Kilometergodtgjørelse

Hei,

jeg har en dialog med jobben min hvor jeg mener de gjør feil.
Ifmb med jobb har jeg noen møter og får da kilometer godtgjørelse.

Jeg skriver da f.eks 33 kilometer a kr 3,50 – fordi jeg har da skjønt at dette er den skattefrie satsen.

Det jobben gjør er å trekke skatt kr 3,50 – kr 0,60 pr kilometer= 2,90 pr km.

Slik jeg har forstått så er statens trekkpliktige sats kr 4,10 – man blir da trukket 0,60 – = skattefri sats på kr 3,50.

Så hvem av oss har rett her?

Det er ikke snakk om store summer for min del, og det som betales for mye får en jo tilbake. Bare veldig irriterende om det viser seg at jeg har rett…

På forhånd takk for hjelpen.

Spørsmål fra Gro.

Spørsmålet ble stilt den 24-04-2017.

Ligger under emnet: Kjørebok.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 MagGz

Hei Gro,

For arbeidstakere som ikke er næringsdrivende så er den skattefire satsen 3,80 – dersom arb.giver legger skatt på dette beløpet så gjør de feil.

Det er kun den overskytende delen mellom 3,80 til 4,10 altså 30 øre arbeidsgiver skal beskatte (dersom 4,10) benyttes.

Håper dette var til hjelp

Hilsen MagGz

Ditt svar