Kilometergodtgjørelse for person som ikke er ansatt

Driver et enkeltmannsforetak. En kompis skal kjøre fra Oslo til Ålesund t/tr for å hente en maskin til firmaet mitt. Han er ikke ansatt hos meg, men skal ha kjøregodtgjørelse. Hvordan fører jeg dette?

Spørsmål fra Johan.

Spørsmålet ble stilt den 07-11-2018.

Ligger under emnet: Kjørebok.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Pia

antall km * 3,10 som føres på 7140

antall km * 3,10 som føres på 7140

2 Jan Inge

Du finner oppdaterte satser for kjøregodtgjørelse (med mer) her:
https://www.jithomassen.no/regnskapssatser-og-skattefrie-satser-2023/

Ditt svar