Kildeskatt/kupongskatt

Jeg har et AS som jeg har brukt til å kjøpe noen aksjer i utlandet. Jeg har nåt fått utbytte på noen av disse. Nordnet har trekt kildeskatt på dette. (nordnett kaller dette f.eks KUPONGSKATT NVDA UTBYTTE)

Hvordan skal jeg føre dette i regnskapet?

Spørsmål fra Ole.

Spørsmålet ble stilt den 25-01-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar