Kassakreditt

Når og hva brukes konto 2380 Kassakreditt til? Er det ikke tilstrekkelig at konto 1920 blir negativ ved bruk av kreditten?

Spørsmål fra Helge.

Spørsmålet ble stilt den 03-08-2020.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Helge,

Godt spørsmål. Konto nummereringen for et regnskap i en norsk virksomhet følger normalt sett kontoplanen i NS4102 (Norsk Standard).

Første siffer i kontoen henspeiler på hvilken hovedgruppe kontoen tilhører.

Kontoer som begynner på 1 tilhører kontogruppen «Eiendeler». Konto 1920 er virksomhetens driftskonto i banken og således en eiendel.

Kontoer som begynner på 2 tilhører kontogruppen «Egenkapital og gjeld». Konto 2380 er virksomhetens kassakredittkonto i banken og er således en gjeldspost.

På denne måten skiller man i regnskapet om man har en innskuddskonto eller gjeldskonto i banken. I det offisielle regnskapet som presenteres eksternt for eksempel i Brønnøysund skal dette være normen.

Så har man en praktisk side å hensynta i det løpende internregnskapet. En kassakredittkonto kan veksle mellom å stå som en gjeld eller som et innskudd, alt etter hvor mye virksomheten benytter seg av kassakreditten. Man kan også se bedrifter som ikke benytter kassakreditten i det hele tatt, slik at kassakredittkontoen i praksis benyttes som en innskuddskonto. I løpet av året er det derfor ikke uvanlig at bankkontoer i det interne regnskapet plasseres i «feil» kontogruppe fordi man ikke skifter konto hver gang kassakreditten benyttes.

Det viktige er likevel at regnskapet er forståelig å lese og at man i det endelige offisielle og eksterne årsregnskapet plasserer innskudd i bank som eiendel og gjeld til bank som gjeldspost.

—//—

Arne Devold
Autorisert regnskapsfører
Devold Consulting AS
https://www.devoldconsulting.no

Besøk oss på grunderbloggen:
https://www.devoldconsulting.no/blogg/

Ditt svar