Kan jeg føre kjøregodtgjørelse etter statens satser?

Jeg har et nyetablert NUF hvor jeg leier ut meg selv til undervisning i den videregående skole. Det blir mye kjøring og jeg kan ikke ta ut mer enn kr. 15000 i lønn hvert år (pensjonert med APS). Kan jeg føre utgifter etter Statens satser selv om dette går langt utover den lønna jeg kan ta ut?

Spørsmål fra Inge.

Spørsmålet ble stilt den 29-11-2011.

Ligger under emnet: Kjørebok.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Vegard

Ikke er jeg regnskapsfører men fri kjøregodtgjørelse er en utgift som tilbakebetales deg gjennom eget firma, altså den er oppgavepliktig (påført selvangivelse), men kan ikke defineres som «inntekt».

2 Edvin

Ja. Bruk av privatbil i næring for selvstendig næringsdrivende kan da trekke fra inntil 6000 km hver år, statens satser benyttes 3,65 for 2011 pluss evt passasjertillegg, Kan ikke trekke fra mer, da mår det være firmabil. D 708+/K2060.

3 Edvin

Kjøregodtgjørelse for NUF. du er ansatt og har samme rettigheter som ansatte i andre selskapet, en sats for 2012 9000 km x 3,90 for øverskytende km er det litt lavere sats. Du kan ta ut diett ved reiser i tillegg, statens regulativ.

Ditt svar