Kalkulering av utsalgspris

Hei! Hva blir salgspris når man forlanger en 30% dekningsgrad og totale variable kostnader utgjør 700 kr? Er det så lett som å gange med 1,30, eller er jeg på viddene da?

Spørsmål fra Eplemost.

Spørsmålet ble stilt den 15-09-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Jeg ville tatt de kr 700 og delt 0,70: kr 700 / 0,70 = kr 1 000 (Pris = Var.kostn. / (1 – DG). DG = 0,30 i ditt tilfelle.).

Kontroll:
DG = (Inntekt – Var.kostn) / Inntekt
DG = (Kr 1 000 – Kr 700) / Kr 1 000 = 0,30 = 30 %.

Ditt svar