Inntektsføre dobbelbetalinger fra kunde

Hei
Har noen dobbelinnbetalinger fra kunder som er mer enn 3 år gamle og tenkte å inntektsføre disse.

Hvilken konto skal dette føres inn på?

Spørsmål fra A Hansen.

Spørsmålet ble stilt den 02-03-2018.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.
Høres i ditt tilfelle ut som saken kan være foreldet.
Da kan det inntektsføres som annen driftsinntekt (konto 3900).

2 Anne

Skal det beregnes mva på denne inntekten ?

Ditt svar