Innskutt driftskapital – hvilken konto

Skal konto 1920 eller 2030 brukes ved innskutt egenkapital på driftskonto?

Spørsmål fra Arild.

Spørsmålet ble stilt den 13-02-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar