Innkjøp med privat kort til AS

Hei.

Jeg er medeier i et aksjeselskap og har betalt for litt utstyr (PC) og varer (fra grossist) med mitt private kort. Jeg har fått tilsendt (per mail PDF) faktura og «faktura kopi» henholdsvis for disse innkjøpene. Har da følgende spørsmål:

1. Går det bra å regnskapsføre disse transaksjonene nå som de er betalt privat?

2. Er det ok å bruke en «faktura kopi» som bilag i regnskapet?

På forhånd takk for svar 🙂

Spørsmål fra Arne.

Spørsmålet ble stilt den 09-07-2015.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

1. Så lenge selskapet er mottaker av faktura (dvs de står som kjøper) er det uproblematisk at du betaler/legger ut for firmaet. Er det kjøpt i ditt navn, så er det andre problemstillinger

2. Fakturakopi er OK å bruke som dokumentasjon.

Ditt svar