Innkjøp av varer for utlån

Jeg driver et lite ENK med reparasjon av hvitevarer og ønsker å kjøpe inn vaskemaskin til bruk som lånemaskin i påvente av reparasjon. Bokfører jeg kjøpet som inventar eller må det fremgå i regnskapet noe sted at jeg har en lånemaskin?

Spørsmål fra Domino.

Spørsmålet ble stilt den 20-10-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Det er ikke en vare, (og ikke inventar) det er et driftsmiddel – og dersom kostnaden er under 15 000 kr kan du føre den på 650X Ikke aktiveringspliktige driftsmidler (dvs kostnadsføre den direkte). Kjøper du en maskin som koster > 15 000, så må aktivering og avskrivning vurderes (det samme om du kjøper flere maskiner i samme tidsrom som tilsammen > 15 000)

Ditt svar