Inngående MVA og endring i føring

I perioden før MVA registering (under 50.000) så har vi ført hele utgiften (kost+MVA) på aktuell konto for utgiften.

Etter MVA registering så deles kost og MVA og føres på forskjellige konto for utgift og MVA.

Spørsmålet er tidspunktet for når vi skal bytte føring av MVA utgiften?

Der det samme dag som vi går over 50.000 grensen, eller er det ett annet tidspunkt som gjelder?

Spørsmål fra Jørgen.

Spørsmålet ble stilt den 25-07-2017.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar