Inngående faktura – ikke betalt

Skal inngående faktura som ennå ikke er betalt sendes regnskapsfører?

Spørsmål fra Torill.

Spørsmålet ble stilt den 23-03-2017.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Ja – bokføring går alltid etter datoen på fakturaen, uavhengig om den er betalt eller ikke. Den vil da stå som leverandørgjeld i regnskapet fram til den blir betalt.

Ditt svar