Inngå partnerskap i nytt AS Svindel?

To personer jeg i praksis ikke kjenner skal starte et AS. Jeg ble først kontaktet av de på mail og har senere også snakket på telefon. Jeg har noe kunnskap om webdesign som er nyttig for dem i dette selskapet. Derfor tilbyr de meg en eierandel på 10% mot rådgivende hjelp. Vi bor i hver vår del av landet slik at det er lite sannsynlig at jeg vil møte disse personene på kanskje flere år. Mitt arbeid kan jeg gjøre fra hvor jeg bor med en PC og telefon slik at jeg har ingen behov for å reise til hvor de holder til.

Jeg har ingen kunnskap eller erfaring når det kommer til oppstart av selskap. Derfor lurer jeg på om det er noen måte som disse kan svindle meg på en eller annen måte med å gi meg en 10% andel av selskapet. Må jeg gi dem noen form for sensitiv informasjon f.eks personnummer? Eller kan disse hente ut denne informasjonen fra brønnøysund etter at selskapet er etablert? Er det mulig for dem å sette opp min eierandel til f.eks 100% av selskapet uten min tilatelse? Eller på en eller annen måte gi meg ansvar over selskapet dersom det går dårlig eller de skulle ta opp høye lån på selskapet og så slå selskapet konkurs. Om dette da er mulig?

Setter stor pris på svar

Spørsmål fra Eirik.

Spørsmålet ble stilt den 28-08-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Hmm dette er en vanskelig spørsmål å svare på. Generelt vil jeg ikke ha startet opp firma med noen jeg ikke stoler på. Hva om dere hadde kommet til en ordning hvor du hadde laget ditt eget firma (f.eks. enkeltpersonforetak), og fakturert det andre selskapet for jobben du gjør? Du får jo ingen eierandel da, men du slipper eventuelt kluss de skaper og har ditt på det tørre.

Ditt svar