Innføring i økonomi

Jeg har fått en litt spesiell oppgave jeg vil løse av min økonomi lærer og spm lyder slik:Hvorledes finner du «Varekostnaden» dersom «IB», «UB» og «Varekjøp» er kjent?

Slik jeg har forstått det så er varekostnad= ib+ub-varekjøp, eller er jeg helt på bærtur?? hjelp.

Spørsmål fra Daniel Sveinung.

Spørsmålet ble stilt den 14-03-2017.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Varekostnad=IB+varekjøp-ub

Eks.
Du har 100 når året starter, varer for 120 ved årets slutt og har kjøpt for 500 i løpet av året
Varekostnad blir da 100 (IB) + kjøp 500 – 120 (så mye du har ved årets slutt (ub)) –> Varekostnad = 480

Ditt svar