Inndirekte kostnader

Hva legger man under begrepet inndirekte kostnader?

Spørsmål fra Torjus

Spørsmålet ble stilt den 16-05-2012.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Thomas

Ser det er lenge siden spørsmålet ble stilt, men kan for ordens skyld svare for beste evne hvis andre skal finne på å søke etter dette.

For å forstå en indirekte kostnad, kan man først og fremst definere direkte kostnad. Det vil altså si alle kostnader som kan tilbakeføres til et bestemt produkt. Som for eksempel materialkostnader.

Indirekte kostnader blir altså det motsatte, altså kostnader som IKKE kan tilbakeføres til et bestemt produkt. Dette vil være alle felleskostnadene for den samlede produksjonen.

Satt helt på spissen; LG produserer en hel del forskjellige typer TV’er og annen elektronikk i samme produksjonssal. Husleie, strøm og andre samlede produksjonskostnader vil ikke kunne tilbakeføres til kun et produkt.

Ditt svar