Innbetaling mva frist

Hei! Når er fristen for å levere mvaoppgaven (årlig)?

Spørsmål fra Sent ute.

Spørsmålet ble stilt den 11-03-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

I år (2013), er fristen 11 mars. Dvs. idag….

2 Tor

10. mars for næringsdrivende med omsetning under en million kroner som har fått innvilget årsterminoppgave.

10. april for primærnæringene.

Ditt svar