Innbetaling av mva

Før jeg innbetalere mva skal jeg da trekke i fra mva på bensinregningene mine osv ???

Spørsmål fra PÅL.

Spørsmålet ble stilt den 08-03-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Før du betaler moms, så skal omsetningsoppgaven fylles ut. Der føres både inngående og utgående inn, og skjemaet på Altinn beregner selv hvor stor differansen blir. Differsansen er det du skal betale.

(Hvilke utgifter du kan få fradrag for avgift på, skal jeg ikke gå inn på her).

Ditt svar