Innberetningspliktig eller ikke?

Jeg mottar kr 5000.- I Styrehonorar som sekretær I hundeklubb – er dette innberetningspliktig ?

Spørsmål fra Torill.

Spørsmålet ble stilt den 11-02-2015.

Ligger under emnet: Skatt.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Willy

Jeg mener at frivillige organisasjoner kan utbetale inntil kr 6.000 pr år pr person uten at det er innberetningspliktig. For 1-2 år siden var tilsvarende beløp kr 4.000. tror det ble endret f.o.m. 2014.

2 Christer Alexander Jenson

Spør du om det er innberetningspliktig for hundeklubben, eller innberetningspliktig for deg?

Hundeklubben: Skattebetalingsforskriften § 5-2-1 fastslår at en forening som selv ikke er skattepliktig (etter skatteloven § 2-32 første ledd) kan utbetale inntil 6000 kr (2014) / 8000 kr (2015) per person uten at beløpet skal innberettes til skattemyndighetene.

For din egen del er beløpet ikke skattepliktig når beløpet er innenfor grensene på hhv. 6000 og 8000 kr for hhv. 2014 og 2015. Det følger av skatteloven § 5-15 første ledd bokstav i.

Ditt svar