Hvordan skal faktura fra spedisjonsselskap med innførsels mva bokføres?

Hvordan skal faktura fra spedisjonsselskap med innførsels mva bokføres? Bilaget har både utleggsprovisjon og innførsels mva.

Spørsmål fra Johan.

Spørsmålet ble stilt den 19-06-2010.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Utleggsprovisjonen bokføres til debet på konto 4060, frakt, toll og spedisjon.

Import mva føres til debet på konto 2710, inngående merverdiavgift, høy sats.

Jonny

Ditt svar