Hvordan regnskapsføre lån fra privatperson til NUF

Hei, For å hjelpe mitt nystartede firma i etableringsfasen, ønsker jeg å låne firmet KR 10 000,- (Firmaet er ett Engelsk LTD med Norsk avdeling). Hvordan skal jeg regnskapsføre dette lånet? Hvilke kontoer bør jeg benytte, og hvilken tilleggsavtale bør finnes med lånet? Jeg eier for øvrig 100% aksjer selv, og mottar ingen lønn fra firmaet. Det vil ikke tas ut lønn før bedriften er lønnsom.

Spørsmål fra Terje.

Spørsmålet ble stilt den 01-12-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Willy

Tror føring kommer litt an på lånebetingelsene. Hvis det er meningen å tilbakebetale innen ca 1 år ville jeg bare ført det som kortsiktig gjeld. Hvis du fører mye ellers mot kortsiktig gjeld, kan du opprette egen regnskapskonto for lånet, siden det jo er eier og ikke leverandør. Har du tenkt å la lånet stå i mer enn 1 år, skal det på egen konto uansett. Eksakt nummer vet jeg ikke (2xxx).

Uansett må du sette opp et datert lånedokument, og som beskriver varighet, rentesats, og evt også når rente beregnes og utbetales. Jo oftere du utbetaler renter jo mer adm. Før du bestemmer ev. rente, bør du lese om skjermingsrente. Tar du det rentefritt blir det klart enklere. Nå gir jo ikke summen så store utslag, men kanskje blir det mer lån senere. Hvis du ikke har bestemt løpetid for lånet, bør du ha med en dato for evt fornyelse.

Hvis lånet er langsiktig skal det nevnes i note til årsregnskapet.

Ditt svar