Hvordan regne moms på varer kjøpt før passering av momsgrense?

Jeg driver som elektriker og er enda ikke momspliktig. Nå får jeg en større jobb som gjør at jeg må kjøpe inn utstyr for videresalg for 30 000,- som jeg da ikke kan få moms tilbake på.
Men når jeg da skal fakturere for dette vil den fakturaen gå over momsgrensen og jeg må jo da beregne moms av salget. Hvordan gjør jeg dette? Skal jeg beregne moms på utstyr som er kjøpt før jeg passerte momsgrensen?

Spørsmål fra Andreas.

Spørsmålet ble stilt den 18-04-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Pål

For å kunne fakturere med moms må du først være momsregistrert. Det skal du søke om straks utfaktureringen din passerer 50000. Den fakturaen som gjør at du krysser 50000-grensen skal i sin helhet ilegges mva. I praksis betyr det at du først sender kunden en faktura uten mva, og når søknaden om mva-registrering er godtatt, sender du kunden en kredittnota som inneholder mva.

Momsutgifter du har hatt før mva-registrering kan du søke om å få tilbakebetalt. Du må søke innen tre år etter registreringen.

Ditt svar