Hvordan lage vedtekter for AS

Hvordan lage vedtekter for AS? Hva må vedtektene innholde og er det noen spesielle regler rundt dette?

Spørsmål fra Gry Hege.

Spørsmålet ble stilt den 19-01-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Frode v/ Alett RegnskapsHjelp AS

Hei ! Det finnes en mal på vedtekter på altinn.no
( tidligere bedin.no)

https://www.altinn.no/Global/Starte%20og%20drive%20bedrift/Dokumentmaler/Stiftelsesdokument_AS.doc

Men er det momenter som du ønsker å ha for selskapet kan det jo være at aksjonæravtalen som er rett sted. På Altinn.no finner du mal på aksjonæravtale.
Det er aksjeloven med forskrifter som regulere lovligheten i vedtektene. Sender du meg epost på fs@alett.no kan eg hjelpe deg.

2 Helge Ellevset

linken leder ingensteds

Ditt svar